motto

Služby

Naši profesionáli z ECONOMIC CONSULTING s.r.o. poskytujú nasledovné profilované služby:

doplnkové služby:

Na základe žiadosti klienta je pravidelný e-reporting hospodárskych výsledkov (P&L, BS, GL, journal, subledgers) riadiacim a kontrolným orgánom materskej spoločnosti alebo vlastníkom samozejmosťou.

Naši zmluvní klienti využívajú vzdialený prístup do licencovaných ERP aplikácií inštalovaných na našich terminálových serveroch prostredníctvom Remote Desktop Connection / MS Terminal Services z nášho účtovno-spracovateľského centra v Bratislave, čo nám umožňuje pracovať v reálnom čase v agendách ako objednávky, obchod a fakturácia, príjem & výdaj tovaru a bankové transfery, ktorých spracovanie, interoperabilita a plynulý tok pracovných činností sú nevyhnutné pre konkurencieschopnosť každej organizácie našich klientov.

Naši malí a stredne-veľkí klienti (SME), ktorým poskytujeme profilované služby pôsobia v:

Odvetvia

ERP ekonomické systémy

Našim klientom implemetujeme a prevádzkujeme účtovné i ekonomické ERP systémy:

Spomedzi vyššieuvedených ERP systémov našim klientom pomáhame zvoliť a implementovať vhodný ekonomický softvér (objednávky a fakturácia, platby, sklad, účtovníctvo, mzdy, správa aktív) v závislosti od veľkosti, typu a potrieb organizácie s dôrazom na celkovú úspornosť (Total Cost of Ownership) a efektivitu ich prevádzky.

Prosím neváhajte nás kontaktovať v prípade záujmu o bližšie informácie a poskytnutie referencií.